Apr 012010
 

På Smedingeskolan vill vi att våra elevers arbeten ska nå ut till så många som möjligt. Eleverna skriver på så vis till en bredare massa och inte enbart till undervisande lärare. Därför startar vi en elevsida på bloggen. Tanken med sidan är att ni här kan läsa  kortare referat om de projekt som eleverna arbetar med. Fullständiga arbeten och projekt kan ni läsa mer på den wiki som Smedingeskolan kommer att arbeta fram till hösten. I wikin kan ni följa elevernas fullständiga arbeten både årskursvis och ämnesvis.

Självklart vill vi  på Smedingeskolan få eleverna delaktiga i arbetet med wikin.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)