Apr 202010
 

Motivation och förståelse är centrala för framgångsrikt lärande. Men den svenska skolans form och arbetssätt motverkar snarare än förstärker elevernas inre motivation, skriver Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och ledare för Linnéprojektet Cognition, Communication and Learning.

Här följer ett utdrag ur Sydsvenskans artikel:

För det informella lärandet utanför skolan finns inget betygssystem utan det drivs av den inre motivationen. Skoldebatten borde snarare fokusera på hur man kan fånga elevernas medfödda inre motivation.
Pedagogen Jerome Bruner lyfter fram tre gynnsamma faktorer:

 1. Nyfikenhet: Människans naturliga nyfikenhet är stark redan från födelsen.
 2. Kompetens: Om man upplever att man lyckas känner man glädje över sin kompetens och en form av stolthet.
 3. Ömsesidighet: Människor tycker om att frivilligt uppnå mål tillsammans med andra.

Datorspelen lyckas fånga ungdomars (och vuxnas) intresse därför att de bygger på spelarnas nyfikenhet, kompetens och ömsesidighet. De blir därför mer motiverande än mycket av det ungdomarna möter i skolan.

En annan faktor som inte uppmärksammas tillräckligt är hur väl eleverna förstår det de lär sig. Debatten kretsar kring kunskap – vilket ofta ses som att kunna återge en mängd fakta. Men för att förstå ett kunskapsområde måste eleven även tränga in i de underliggande mönstren och se hur området hänger samman. När man förstår kan man tillämpa det man lärt på nya problem – först då blir kunskapen produktiv och inte bara repetitiv.Motivation och förståelse hänger samman såtillvida att den inre motivationen ökar när man förstår det man lär sig. Men det omvända är ännu viktigare:
Det är frustrerande och nedslående att inte förstå.
Alltför många elever har tappat motivationen för studier därför att de inte förstår det som undervisas, eller varför de skall lära sig det. Då hjälper det inte med yttre motivation i form av betyg eller andra påtryckningar.

Läs hela artikeln

Vad tycker Du? Tar skolans struktur kål på elevernas motivation?

  4 Responses to “”Skolans struktur tar kål på elevernas motivation””

 1. Om skolans struktur tar kål på elevernas motivation måste förändringar ske i organisationen. Behövs det inte mer av visioner och strategier som elever är involverade i att skapa, där lärandemöjligheter och motivation kan vara i fokus? Och diskussioner om lärandeprocesser för individ och grupp?
  Om grundskolan skulle vara frivillig och nödvändig men inte obligatorisk, hur skulle elever lockas att delta där de kan se sitt eget lärande och deras bidrag till andras genom att vara där och delta?
  Varför deltar mängder av personer frivilligt i studiecirklar?

 2. Kan en dator till varje elev förändra de rådande strukturerna? Läs ett fantastiskt bra blogginlägg av Henrik Karlsson chef för grundskolan i Stenungsund. Henrik har varit i skolans värld i 10 år och dessförinnan arbetat som säljare av skrivmaskiner och faxar. En numera död marknad!
  Läs hans lördagsblogg på http://www.bleuppind.se/lordagsbloggare-henrik-karlsson/

 3. Hej! Jag tror att det handlar om mycket mer än om inköp av verktyg även om dem leder till möjligheter. Hur kan vad som förmedlas här påverka:
  http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html
  Vad ”odlas” i och utanför skolan, vad ger växtkraft och vad reducerar den? Individ och grupprocesser?

  http://svt.se/2.33919/1.2009615/skolan_halkar_efter

  Vad vill åstadkommas med och utan de tekniska prylarna?

 4. Hej, Fredrik!

  Tack för din viktiga och intressanta kommentar. De filmer och TV-inslag som du hänvisar till är intressanta. Skolledningen på Smedingeskolan håller med dig i dina övergripande synpunkter och vi är väl medvetna om att ”de tekniska prylarna” i sig inte förändrar något. Men de ger möjligheter att utforska lärandet på ett annat sätt mer oberoende av tid och rum än annars.
  Vi är också väl medvetna om övriga framgångsfaktorer och vi satsar mycket tid och resurser för att premiera kreativitet och entreprenöriellt lärande. Vi tycker också att EU:s 8 nyckelkompetenser är viktiga att, i tillämliga former, utveckla.
  I vårt sätt att tänka ingår inte ”datorkörkort” som är, i vårt tycke, ett förlegat uttryck.

  Mikael Parknäs

  .

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)