Apr 262010
 


De flesta har väl hört talas om Facebook, Twitter, YouTube, MSN, bloggar och så vidare. Dessa kallas ”sociala medier”. Wikipedia definierar så här:

”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, bloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer. Termen används ofta som slagord för sådana tjänster.
En annan definition är ”Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar innehåll för andra att delta i.”
Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog.

Enligt Lärarnas Tidning är forskare eniga om sociala medier:  – De ger möjlighet till ett kvalitativt annorlunda men interaktivt och kollektivt lärande där själva lärprocessen kommer i centrum.
Lärarnas Tidning 2010-04-15 Skolans utmaning är att dra nytta av det nya kollektiva och medskapande sättet att lära.

Kurs om sociala medier

Bloggar och sociala nätverk som kompetensutveckling

Social Media Revolution 2 – en film om den snabba utvecklingen

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)