Maj 272010
 

I dag har jag snart arbetat som rektor på Smedingeskolan i 2 månader. Det har varit väldigt roligt och mycket att göra. Så mycket att jag ännu inte hunnit gå runt i alla klasser och presentera mig. Däremot har jag träffat många elever i olika sammanhang, bland annat i bamba. Jag är imponerad av eleverna och hur lugnt och trevligt det är på skolan.

Under de här två månaderna har vi hunnit att läsa mycket positivt om Smedingeskolan i pressen och i andra medier. Här på bloggen har ni kunnat läsa om spännande projekt där vi på Smedingeskolan ligger i frontlinjen i att utforska lärandet med hjälp av modern teknik. Ni har också kunnat läsa om vårt en-till-en projekt som startar till hösten. Sammantaget har jag ett mycket gott intryck av skolan, eleverna och personalen.

Igår inträffade tyvärr en allvarlig händelse. Det blev ett slagsmål där tre elever var inblandade. Händelsen är utklarad men det visade sig finnas ”trådar” långt tillbaka som låg kvar som en dold konflikt mellan dessa elever.

Kalla saker vad de verkligen är..

Enligt dem är det en”tradition” på Smedingeskolan att äldre elever släpar ut yngre elever i snön och ”mular” dem. Det har tydligen pågått länge och det är också ett rykte som de yngre eleverna har hört redan innan de kommer till oss. Detta är helt oacceptabelt och måste upphöra. Det är inte en ”tradition” utan det är ren och skär pennalism. Även om de yngre eleverna spelar med och skrattar så är de livrädda och gör så för att inte råka mer illa ut.

Det här är ett exempel på ”det är bara på skoj”-mentaliteten. Det betyder att om man säger att man bara skojar så är det OK. Det är inte OK, även om den som utsätts för ”skämtet” skrattar med.

Samhället har lagar som reglerar hur vi skall umgås och vara mot varandra. Dessa lagar är till för att skapa trygghet. Det betyder att de lagar och regler som finns i samhället också gäller i skolan. Man får inte slå någon ”på käften” ute på stan, på ishockeyrinken eller i skolan. Lagen gäller lika överallt.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Skolan har skyldighet att upprätta en handlingsplan för att alla skall kunna vara trygga på skolan och inte utsättas för våld eller kränkande behandling. I vår plan framgår det att vi polisanmäler allvarliga händelse med våld och/eller kränkningar. Det är inte en metod men det är en konsekvens.

Vårt arbete med trygghet genomsyrar allt arbete på skolan och det kallas ibland att vi arbetar med vår värdegrund. Vi kommer snart att ha en dag om Barnkonventionen och det är ett praktiskt exempel på vårt arbete med att skapa en trygg och utvecklande miljö i skolan.

Vårt gemensamma ansvar

Personalen och jag har i uppdrag att skapa en skola som är trygg för alla och där man accepteras för den man är och kan utvecklas tillsammans med andra. Det gäller såväl elever som vuxna. Då måste vi samarbeta. Personal, elever och föräldrar måste våga tala öppet om klimat och umgänge på skolan. Vi måste hjälpas åt.

Jag uppmanar alla pedagoger och elever att diskutera detta inlägget  på klf-tid och att man från varje klass formulerar en kommentar. Jag välkomnar också kommentarer från föräldrar och andra som är intresserade av skolans utveckling. För att skriva en kommentar måste du klicka på rubriken på detta inlägg.

Mikael Parknäs

rektor

  3 Responses to “Det är bara på skoj…….”

  1. Självklart att detta är något som vi inte accepterar.//Malin

  2. Detta kommer naturligtvis att tas upp med klassen ännu mer ingående för att visa att detta är helt oacceptabelt. Efter onsdag kommer ytterligare ett inlägg där klassens tankar kommer fram /Sofia.

  3. Det är inte rätt att hålla på med våld, och det är inte bra att mula de som inte är med på det.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)