Maj 272010
 

Grön Flagg

Arbete för hållbar utveckling

Nu har Smedingeskolan i Fjärås fått utmärkelsen Grön flagg. Den 12 maj hade skolan en miljödag. I samband med denna dag hissade skolan Grön Flagg, ett bevis på att skolan fått sitt arbete kring hållbar utveckling godkänt av organisationen Håll Sverige Rent.

Miljörådet har satt upp mål för arbetet

Smedingeskolan har ett miljöråd med elever från alla klasser. Miljörådet har satt upp fem mål för sitt arbete:

  • Elever och personal skall lära sig mer om återvinning
  • Elever och personal skall lära sig mer om miljömärkning
  • Förbättra källsorteringen på skolan
  • Så mycket förbrukningsmaterial som möjligt skall vara miljömärkt
  • Öka medvetandet om hur vi kan färdas mer miljövänligt

Av miljömålen ska skolan framåt arbeta mer med att använda förbrukningsmaterial som är miljömärkt. Ett annat utvecklingsområde är att se över resvanorna hos både hos elever och hos personal. Detta görs i samarbete med en konsult från Vägverket.

Läs mer på Kungsbackas  webbplats

Läs notis i KungsbackaNytt

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)