Maj 062010
 

Smedingeskolan ska utveckla lärandet med hjälp av it

Nu har de första bärbara datorerna delats ut till lärare på Smedingeskolan och Kullaviksskolan. Bättre undervisning är ett mål.

– Datorn ska användas till att utveckla lärandet och också skapa något helt nytt, berättar Mikael Parknäs, rektor på Smedingeskolan.

Projektet En till en innebär att varje pedagog och varje elev i grundskolan får en egen bär- bar dator. Smedingeskolan och Kullaviksskolan är pilotskolor. Med datorns hjälp ska informa- tionstekniken allt mer bli en del av undervisningen och kommu- nen har satsat drygt 50 miljo- ner i projektet. Alla elever i skolår sju till nio kommer att ha en egen dator år 2013 om tidsplanen hålls.

Se hela artikeln (pdf) ur Kungsbacka Tidning

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)