Sep 292010
 

Sofia Larsson har under våren arbetat med ett program på nätet som heter Xtranormal, ett program som konverterar text till film. Sina erfarenheter och tankar har Sofia delgett den webbaserade tidningen IT för pedagoger. Detta resulterade i följande text. Klicka här för att komma till texten

Sep 222010
 

Stor koncentration! Elever experimenterar och skapar egen ny musik i ett nätbaserat ljudredigeringsprogram. De använder sig av musikklipp från olika genrer, spelar in sin röst eller instrument, redigerar och lägger på ljudeffekter. Datorn blir ett redskap i det egna musikaliska skapandet. ”Åoh! Det passar ju till början på en hard style låt!” utbrast en elev. … Läs mer!

Sep 212010
 

Ett av världen mest kända och högst värderade varumärke är IKEAs. Vilka associationer, tankar och känslor ger ordet ”IKEA”? Ett varumärke är inte bara ett namn/ord. Man brukar säga att ett varumärke är vår totala uppfattning om ”namnet”. Vilken är då föräldrars, elevers och andra medborgares totala uppfattning om Smedingeskolans varumärke? Vilka associationer, tankar och … Läs mer!

Sep 172010
 

I ett tidigare inlägg på bloggen har vi hört David Johnsson och Emil Freudenthal beskriva hur arbetet med valet har gått till i deras klass. Valet har intagit en stor del av SO-lektiorna i många av skolans klasser, vilket naturligtvis inte är konstigt. Jag bad fyra av eleverna som arbetar med Smedingeskolans wiki, att beskriva … Läs mer!

Sep 162010
 

Idag har det varit febril aktivitet på skolan. Skolvalet 2010 var i full gång, och eleverna skulle ta tillfället i akt och rösta på ett parti. Tanken är att resultatet från Smedingeskolan samordnas med landets övriga skolval och tillslut står ett parti som valsegrare. För partierna är skolvalsresultatet ett resultat att lägga vikt vid eftersom … Läs mer!

Sep 162010
 

Katrin Andersson, lärare i SO på Smedingeskolan, arbetar med att öka elevernas engagemang, initiativförmåga och mod. Vikten av att öka elevernas engagemang har Katrin skrivit om i tidsskriften Företagsamt lärande i Halland. Från Smedingetill Knäred – Ut ur klassrummen och in i samverkan. Vikten av elevens egna engagemang Katrin Andersson, Smedingeskolan i Kungsbacka. För att … Läs mer!

Sep 072010
 

Nu är Smedingskolans elevwiki i full gång Vi håller på med att förbereda sidan för användning, just nu sitter vi fyra stycken och ”pillar” med sidan. På sidan kan du läsa om vad vi håller på med för skolarbeten, alla skolår finns där och sedan alla ämnen som man har i tex 6:an o.s.v den kommer att fyllas … Läs mer!

Sep 012010
 

Det har inte gått många skoldagar på höstterminen, men Smedingeskolan har synts och hörts i en mängd medier, såväl digitala som tryckta. Inte minst handlar det om utdelningen av datorerna, men det handlar också om det matematikprojekt som har bedrivits på skolan, där eleverna med hjälp av mobiltelefoner har fått lösa matematiska uppgifter. Förutom att … Läs mer!