Sep 222010
 

Stor koncentration!

Elever experimenterar och skapar egen ny musik i ett nätbaserat ljudredigeringsprogram. De använder sig av musikklipp från olika genrer, spelar in sin röst eller instrument, redigerar och lägger på ljudeffekter. Datorn blir ett redskap i det egna musikaliska skapandet. ”Åoh! Det passar ju till början på en hard style låt!” utbrast en elev. Det hela ska mynna ut i en egen låt baserad på en känsla, en situation eller en filmscen som eleverna innan beskrivit. En spännande resa har börjat!

Läraren Mari Miró berättar att i det här momentet når man strävansmålen; ”eleven utvecklar sin förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och musicerande samt som redskap för skapande i olika former.”

Här kan du hitta Myna som eleverna använde

  One Response to “Datorn i musiken”

  1. Myna

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)