Sep 212010
 

Ett av världen mest kända och högst värderade varumärke är IKEAs. Vilka associationer, tankar och känslor ger ordet ”IKEA”?
Ett varumärke är inte bara ett namn/ord. Man brukar säga att ett varumärke är vår totala uppfattning om ”namnet”. Vilken är då föräldrars, elevers och andra medborgares totala uppfattning om Smedingeskolans varumärke?

Vilka associationer, tankar och känslor ger ordet/namnet ”Smedingeskolan”?

Ett starkt varumärke underlättar för eleven/föräldrarna att fatta beslut om vilken skola man skall välja, men, framför allt gör det att elever, föräldrar och personal är stolta över sin skola och den kvalitet och trygghet den ger.
En skolas varumärke skall vila på en plattform som bland annat innehåller:

  • Ett gemensamt löfte till våra elever/föräldrar med en förklaring vad elever och föräldrar kan förvänta sig av vår skola.
  • En beskrivning av nyttan med att gå på vår skola och vad vår skola är bäst på.
  • En förklaring till vad vår skola står för och skolans långsiktiga mål.

Tisdagen den 21:e september 2010 startade vi en process som vi kallar ”Varumärkesresan” Vi vill jobba tillsammans med elever, föräldrar och personal för att stärka Smedingeskolans varumärke och vi kommer att återkomma i frågan under läsåret 2010/2011.

Anders och Mikael

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)