Nov 052010
 

Kungsbacka Posten har varit på besök på skolan och intervjuat IT-pedagog Kristoffer Hedram samt tre av skolans elever kring sociala medier och hur de används i skolan. Detta mynnade ut i följande artikel.

Att använda sig av sociala medier blir allt vanligare i undervisningen. Men ett styrdokument saknas i Kungsbacka.

En färsk undersökning från Lärarnas riksförbund, visar att var tredje svensk elev har en eller flera lärare ett  som vän på en community. Lärarförbundet i Kungsbacka efterlyser klara regler för hur det ska hanteras då skolliv och privatliv flyter samman allt mer.

Arbetet pågår
– Sociala medier är bra verktyg i undervisningen, men samtidigt ser vi på det med oro. Man kan skada varandra genom till exempel mobbing, både gällande elever och personal, säger Stig-Ove Eriksson, ordförande i Kungsbacka. Att riktlinjer för kommunen inte dragits tidigare är inte konstigt anser kommunens utvecklingsgrupp för information och marknadsföring.
– Det finns nämligen så många aspekter som man måste ta hänsyn till. Men riktlinjer är på gång, säger Barbro Ericson, kommunens informationsstrateg. Med ett tillfälligt styrdokument har skolorna nu kunnat börja arbeta med sociala medier.

– Det är en bra plattform, det eleverna gör hamnar inte bara på lärarens skrivbord, utan kan läsas av hela världen, säger Kristoffer Hedram, IT-pedagog på Smedingeskolan. Bland annat har eleverna använt sociala medier för att berätta om sina praktikplatser i näst intill realtid.

Skolarbete i realtid
Kristoffer Hedram har inga av sina elever som vänner på Facebook men det har andra av hans kollegor på skolan. Han tycker att man behöver diskutera sociala medier i kollegiet.
– Vissa är kanske avvaktande med att använda dessa då de inte riktigt vet vad som gäller, säger han och fortsätter:
– Men man kan använda commynitys utan att det blir privat. Man skulle som lärare kunna skapa en Facebook-grupp där man har diskussioner, då behöver man inte bli vän med sina elever.

Per Qvarnström
Kungsbacka Posten
2010-10-23

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)