Sep 282011
 

Här hittar ni en film som i korthet beskriver IUP på webben (Unikum) och själva bedömningsprocessen. Det riktar sig främst till vårdnadshavare men kan med fördel även visas för pedagoger och elever.

 Posted by at 16:48
Sep 282011
 

Glogster är ett verktyg som kombinerar text, ljud och video. Det finns möjlighet att välja ”private” då du sparar och då ser endast du som har ett konto din Glog. Här kommer en instruktionsfilm på engelska hur det fungerar.

Sep 262011
 

Trivselenkät höstterminen 2011   På mentorstiden måndagen den 26 september gör vi en snabb enkätundersökning om hur du trivs på skolan. Frågorna besvaras anonymt. Ingen vet vem du är när du svarar. Ta god tid på dig och tänk igenom ditt svarsalternativ ordentligt. Klicka sedan på ”Skicka”-knappen. Enkäten är stängd.