Dec 152011
 

För att få ett bra underlag för vårt arbete med att öka och förbättra tryggheten och trivseln på skolan har vi under höstterminen genomfört en trivselenkät samt en trygghetsvandring med eleverna.

Resultatet av enkäten visar att övervägande delen av eleverna trivs på Smedingeskolan och i sina undervisningsgrupper, närmare bestämt 85%. 5% tycker det är dåligt och övriga 10% att det är  mitt emellan.

På frågan om de upplever att de någon gång blivit slagna eller retade svarar 79% att de aldrig blivit det och 20% att det har hänt. Tyvärr svarar 1% att det händer ofta vilket är viktigt för oss att utreda och sätta stopp för.

På frågan om de upplever sig utanför eller ensamma på raster svarar 82% aldrig men 2% ofta. Även detta resultat kräver utredning och åtgärder. Vi tror oss, efter samtal med personal, ha en ganska god bild över vilka dessa elever är men måste naturligtvis gå vidare och finna lösningar på deras ensamhet.

En åtgärd, som vi redan gjort för att utreda var, vilka platser som är de mest otrygga, är vår trygghetsvandring. Under denna vandring, år 6 och år 7 gjorde den fysiskt, år 8 och år 9 i en undervisningssal med hjälp av en karta, framkom det fyra områden som visade på stor otrygghet. Dessa områden är omklädningsrum i idrotten, området utanför panncentralen på väg till idrotten, vid bussarna samt på Internet.

Vår uppgift som skolledning är nu, att tillsammans med personal och elever, finna sätt att trygga dessa platser. Vi kommer att bl.a. se över vuxennärvaron på dessa platser samt återigen ta upp frågan om kränkningar på nätet. När det gäller kränkningar på nätet behöver vi också stöd från föräldrar, t.ex. med att vara uppmärksamma på vad ungdomarna gör när de sitter vi datorn eller med mobilen samt samtala med dem om att kränkningar på nätet är lika mycket ett lagbrott som att uttala kränkande ord verbalt.

Sammanfattningsvis, Smedingeskolan är en trygg skola att vistas på men att det finns förbättringsområden. Vi kommer att arbeta vidare med dessa områden och tror att nästa gång vi gör en liknande enkät och trygghetsvandring, kommer resultatet att vara ännu bättre.

Anders och Mikael

Rektorer

 

  One Response to “Trygghet och trivsel på Smedingeskolan”

  1. Okej. Bra att ni försöker ta tag i problem som uppenbarligen existerar, men stirra er för guds skull inte blinda på er ”statistik” och tro att den avspeglar verkligheten på ett adekvat sätt. Det är fruktansvärt uppenbart att många elever ljuger i såna här undersökningar, och verkligheten därför är avsevärt mycket VÄRRE än vad som anges, då mörkertalet är stort.

    Minns själv när jag gick i högstadiet, lärarna upptäckte endast en bråkdel av alla bråk etc. Så otroligt löjeväckande naiva var dem. Sen att det inte är lätt att stoppa är självklart. Ville bara påpeka detta, då det verkar som ni utgår lite väl mycket från en undersökning med uppenbara brister, istället för sunt förnuft…

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)