Apr 252012
 

Smedingeskolan går vidare med iPads till eleverna i 7:an

Skolan har haft 16 iPads i ett år nu. De köptes in för att användas till våra inriktningar IT, film och media och Musik. Vi valde iPads för att testa de kreativa fördelarna främst med musik och film. Sedan har iPadsen blivit populära och används av flera lärare i flera ämnen utanför inriktningarna. iPadsen var alltså ett komplement till elevernas laptops och förvarades så att man hämtade dem när de skulle användas.

Samtidigt har problemen och kostnaderna med vår en-till-en datorer tilltagit.

Framtidens lärande – det viktigaste argumentet

Vad vet vi om framtiden? Inte mycket mer än att den inte blir som idag. Här finns en liten film från Köping som beskriver vilka utmaningar vi står inför. Eleverna behöver bli ”21th century learners” . Det betyder att de behöver träna kritiskt tänkande och problemlösning, kreativitet och uppfinningsrikedom, kommunikation och samarbete. Och det är här som verktyget iPad kommer in. Det viktigaste är att utforska hur paddan kan omdefiniera lärandet med hjälp av dess suveräna möjlighet till kreativt skapande, kommunikations- och dokumentationsmöjligheter. Den är lätt att samlas kring och jobba flera runt
Enkelt att dokumentera – vill man inte sitta och anteckna kan man enkelt ta en bild av whiteboarden efter lektionen.
Med hjälp av film kan du snabbt och enkelt dokumentera en fysiklaboration. Läraren kan ”spela” in en lektion med hjälp av ”appen” Educreation. Eleverna kan själva göra ”minihandledningar” och undervisa varandra osv. osv.

Du kan läsa mer om vad ”omdefiniera lärandet” betyder på Skolverket

Teknik, ergonomi och ekonomi spelar också roll

Det blir mindre krångel med själva tekniken – en iPad krånglar betydligt mindre än en dator, både hårdvara och mjukvara. Mycket lektionstid går nu åt till elever som fått virus i datorn, datorer som inte funkar som de ska, tangenter som är bortpillade osv osv….
Batteritiden är ytterligare ett argument – den är otroligt bra på en iPad och om eleverna laddar hemma över natten håller ”paddan” hela skoldagen för hårdkörning.
Startsnabba. Hur mycket tid har inte gått åt på lektioner innan alla har startat sina datorer och loggat in. Nu pratar vi om högst en halv minut
Ergonomi. Paddorna är lättare att bära och man kan inte ”gömma sig” bakom datorskärmen och spela spel, vara på Facebook osv. Det är svårare (men inte omöjligt) på en iPad. Du kan bara ha ett fönster öppet på en iPad – svårare att växla mellan fönster, du kan inte, rent fysiskt, sitta ”bakom” skärmen så att läraren inte ser vad du gör.
Ekonomin!! iPad är billigare i sig själv. Reparationskostnaderna på datorerna är väldigt höga – vi räknar med 30 – 40 000 (250 laptops) per år för sådant som inte täcks av försäkringar och garantier. Det finns inte lika mycket på en iPad som kan gå sönder! Ett bra fodral skyddar.

Det viktigaste är vilken undervisning vi åstadkommer med verktyget vare sig det är en dator eller en iPad.

 

  One Response to “Smedingeskolan går vidare mot framtiden”

  1. […] har tidigare berättat om varför vi tar detta steget. I ett inlägg från den 25:e april skrev vi så […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)