Aug 302012
 

Glada 7:or har fått sina iPads

Vi på Smedingeskolan ser fram emot ännu ett läsår där vi fortsätter att modernisera och utveckla lärandet. Efter två år som ”en-till-en”-skola där alla elever i år 7-9 har haft laptops (bärbara PC:s) har årets 7:or fått surfplattor.

Måndagen den 27/8 fick 85 förväntansfulla elever sina iPads. Utdelningen har föregåtts av omfattande förberedelser. Pedagogerna har haft sammanlagt 2,5 dag att lära sig ”paddorna” och förberett projekt att genomföra med eleverna.

Vi har tidigare berättat om varför vi tar detta steget. I ett inlägg från den 25:e april skrev vi så här:

Framtidens lärande – det viktigaste argumentet

Vad vet vi om framtiden? Inte mycket mer än att den inte blir som idag. Här finns en liten film från Köping som beskriver vilka utmaningar vi står inför. Eleverna behöver bli ”21th century learners” . Det betyder att de behöver träna kritiskt tänkande och problemlösning, kreativitet och uppfinningsrikedom, kommunikation och samarbete. Och det är här som verktyget iPad kommer in. Det viktigaste är att utforska hur paddan kan omdefiniera lärandet med hjälp av dess suveräna möjlighet till kreativt skapande, kommunikations- och dokumentationsmöjligheter. Den är lätt att samlas kring och jobba flera runt
Enkelt att dokumentera – vill man inte sitta och anteckna kan man enkelt ta en bild av whiteboarden efter lektionen.
Med hjälp av film kan du snabbt och enkelt dokumentera en fysiklaboration. Läraren kan ”spela” in en lektion med hjälp av ”appen” Educreation. Eleverna kan själva göra ”minihandledningar” och undervisa varandra osv. osv.

Du kan läsa mer om vad ”omdefiniera lärandet” betyder på Skolverket

Gemensamt försök med Hålabäcksskolan

Två skolor i Kungsbacka blir pilotskolor i iPad-försöket. Smedingeskolan och Hålabäcksskolan. Det innebär att vi har ett samarbete mellan pedagoger och skolledning. Försöket kommer att utvärderas och resultatet kommer att ligga till grund för beslut om alla 7-9 skolor skall få surfplattor.

Vad kan föräldrar göra?

Givetvis kommer vi att träffa föräldrarna till eleverna i år 7 och berätta mer om projektet. Några intressanta aspekter som man kan ta del av redan nu är en film som visar skillnaden mellan elevens ”värld” och skolans. Vi tror att Smedingeskolan kan möta eleverna i deras värld.
Och vill ni veta mer om olika appar och tekniker som vi jobbar med kan ni besöka vår utmärkte IT-pedagogs YouTube-kanal med olika instruktionsfilmer.

Kom gärna till skolan och besök oss och var med på spännande lärtillfällen!

 

  One Response to “Ett nytt spännande läsår har börjat”

  1. Eftersom jag skrev den förra kommentaren snabbt, så blev det en del stavfel och otydligheter som jag här och nu åtgärdar.

    I sista stycket syftar jag på att man istället för en del dumheter borde ha mer av, eller helt enkelt ämnen som logik, evolutionsbiologi, minneskunskap osv.

    I resten av inlägget borde det ändå framgå ungefär vad jag menade, även om det blev lite otydligt här och där…

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)