Sep 182012
 

Det är glädjande att så många elever har valt Måbra inriktningen på skolan. Vi har tillgodosett allas behov så att alla elever i årskurs 6-9 får Måbra. Vi startade upp inriktningen med elevernas önskemål kring inriktningen och därefter gjorde vi pedagoger en planering utifrån deras önskemål. På andra inriktningstillfället för både årskurs sex och sju … Läs mer!