Sep 182012
 

Det är glädjande att så många elever har valt Måbra inriktningen på skolan. Vi har tillgodosett allas behov så att alla elever i årskurs 6-9 får Måbra. Vi startade upp inriktningen med elevernas önskemål kring inriktningen och därefter gjorde vi pedagoger en planering utifrån deras önskemål.

På andra inriktningstillfället för både årskurs sex och sju samt årskurs åtta och nio genomförde vi en vandring på Bräckan. Nere i dalen fick eleverna samarbeta och uppgiften var att de skulle ge ett avtryck att det är viktigt att Måbra. De skrev Måbra med hjälp av många stenar och detta syns väl uppifrån Bräckan.

Vid inriktningstillfälle tre var de indelade i fyra olika grupper. Två grupper lagade två olika sorters mellanmål de kan göra då de kommer hem efter skolan, träningen etc. Eleverna gjorde bland annat bars, smoothies och grovt bröd. Detta var mycket uppskattat bland eleverna. De tyckte det var gott och att det gick snabbt att göra. De andra två grupperna hade fysiska aktiviteter. Eleverna hade lekar och ”crossfit”. Även detta var uppskattat bland eleverna.

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)