Okt 112012
 

Eleverna arbetar med STEPS och entreprenöriellt lärande och har denna och nästa vecka temaveckor. I årskurs sex arbetar eleverna med temat ”att vara en schysst kompis”. De fick till en början innan veckorna startade fundera var och en vad de skulle vilja arbeta med utifrån temat och ämnena idrott och hälsa, engelska, svenska, matematik, biologi, historia, kemi, spanska, franska, tyska, bild och samhällskunskap. Elevernas förslag och önskemål skapade planeringen för de två veckorna.

Under måndagen arbetade alla grupper med begreppet ”att vara en schysst kompis”. Eleverna fick själva sätta ord på begreppet, se på inspirationsklipp, skapa kreationer i bilden till studiehallen samt känna rörelseglädje tillsammans med olika grupperingar. Andra dagen arbetade vi vidare med begreppet och tillgodosåg vikten av att eleverna själva skapade sina egna pingisregler. De skapade därefter egna tipspromenadfrågor utifrån antingen biologi, historia eller moderna språk.

Onsdagen ägnades åt matematik. De fick t.ex. räkna ut vad 25% av 8 ägg är för att sedan baka en kladdkaka, experiment utomhus och inomhus, olika mattespel etc. Torsdagen fick de välja att skapa en reklamfilm på engelska i I-movie, se en film och analysera, dansa zumba eller arbeta med teater. Reklamfilmen innefattade förståelse för olika reklammetoder, manusarbete, repetition och rekvisita samt inspelning i I-movie. Det var under torsdagen svårt att avgöra om eleverna hade lektion eller rast då de var inne i en skapande process. Fredagen kommer att ägnas åt att knyta ihop veckan med de nya sociala konstellationer som har skapats på dessa dagar.  Vi kommer att vara utomhus och lära känna varandra ännu mer.

Elever och pedagoger märker på dessa fyra dagar hur eleverna har blivit medvetna om sina egna handlingar gentemot sig själva och andra.

Kommande vecka kommer eleverna fortsätta med deras egna val de arbetar med, fler skapande processer i bild samt idrott och hälsa. Eleverna kommer även att få intervjua folk i närområdet som relaterar till temat. Det som eleverna får fram kommer de använda i statistikuppgifter de gör i program på datorerna och på paddorna. Vi kommer också att besöka Äskhultsby och får där leva oss in i hur det var att bo i Sverige på 1700-talet genom olika gestaltningar.

I de dagliga utvärderingar som eleverna gör uppskattar eleverna aktiviteterna. De förmedlar även att de agerar på ett schysst sätt och påminner varandra om budskapet.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)