Okt 242012
 

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt som kan och ska se olika ut på olika arbetsplatser. Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser hos individer som t ex att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla människans nyfikenhet, kreativitet och tilltro till sin egen förmåga. Arbete med jämställdhet och entreprenörskap handlar om att bryta mönster och finna nya vägar” (hämtat ur STEPS egna informationsbroschyr) (STEPS = Strategiskt entreprenörskap i skolan). Smedingeskolan satsar på detta genom en handledare Anders Härdevik som inspiratör och stöd i processen. Starten på skolans arbete med detta blev två temaveckor med entreprenörskap i centrum. Under dessa temaveckor har vi arbetat årskursvis och ämnesöverskridande.

I År 7 hette projektet ”Ung idag” och berörde ämnena idrott, engelska, religion och samhällskunskap. Några av de centrala målen var att träna elevernas ansvar, initiativförmåga och samarbete. Stora arbeten om mänskliga rättigheter har gjorts och en tjej från FN var varit här och hade workshops. Eleverna har fått skapa egna lektioner i idrott med lekar och spel där alla är delaktiga. Med fokus på omvärlden fick eleverna jämföra unga människor i engelsktalande länder med Sverige. Målet med detta var att läsa, skriva, lyssna på engelska. Ett annat mål var att kunna se likheter och skillnader bland unga människor runt om i världen. Vi har också hunnit med att dansa varje morgon, gå på bio och spelat bowling.

Några ungdomar fick hit Barbro betalar från kommunen. Barbro betalar verkar för unga människors rättigheter och skyldigheter och vi fick information om Barnkonventionen och tips på hur eleverna kan vara med och påverka beslut i kommunen.

Vi pedagoger tycker att vi har sett gladare, mer engagerade, ansvarsfulla, kreativa och modigare elever under dessa veckor. Ibland har friheten att själv få planera sin tid inneburit svårigheter och rasterna kunde bli många och långa. Detta gällde inte alla men då det hände fick vi pedagoger prata med ungdomarna och få in dem på spåret eget ansvar igen.

Många elever har frågat när vi ska ha sådana här veckor igen 🙂

/Katrin Andersson

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)