Okt 242012
 

Smedingeskolan fick frågan från Region Halland om vi ville ta emot en EU-delegation på tio personer från bl a från Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Litauen och Tjeckien. Självklart ville vi det och nio st elever i årskurs 7 blev tillfrågade om de ville ta hand om besöket och guida dom runt. Här krävdes god engelsk kompetens men också en hög social kompetens eftersom vi ville att delegaterna skulle få ut så mycket som möjligt av besöket från oss.

Eleverna som tog ansvar för besöket var Ebba Petersson, Karin Hammer, Simon Östling, Alicia van Oosten, Linnea Gibson, Jonna Wennerlöv, Mathilda Nilsson, Magnus Johansson och Ludvig Andersson.

Syftet var att visa hur vi har arbetat entreprenöriellt och med IKT i undervisningen. Vi utgick från några av EU:s nyckelkompetenser som är kommunikation på det egna och främmande språk, digital kompetens, Lära att lära, Social kompetens och individuella initiativ när denna grupp fick uppdraget att planera besöket.

Gruppen startade planeringen av besöket genom att dela upp det i olika ansvarsområden som att få hit media (det kom tre tidningar), beställa fika och att baka, ringa om EU-flaggan från kommunen som hissades. De fick dessutom planera vad de skulle berätta och hur besöket skulle se ut.

Eleverna startade rundvandringen hos år 7. Där fick delegaterna prova på att gå en digital poängpromenaden som eleverna själva skapat med hjälp av olika program som Qrstuff, iMovie och Youtube. Årskurs 6 visade upp sina reklamfilmer, skapade i iMovie, där de bl a behandlade ämnet mobbing då deras tema var ”En schysst kompis”. Årskurs 9 hade hade skapat företag under temaveckorna och dessa presenterades genom en företagsmässa i musiksalen.

/Katrin Andersson

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)