Okt 102012
 

Vi är nu inne på dag tre av våra schemabrytande veckor. Eleverna i år 8 arbetar med temat Tonåring i världen, ett område som inbegriper svenska, engelska, matematik, NO, SO, teknik och hemkunskap. Utifrån dessa skolämnen ska eleverna i grupper ta reda på hur det är att vara tonåring i ett land som grupperna själva har valt.

Arbetet kommer att utmynna i en skönlitterär berättelse om en tonårings liv i det valda landet utifrån den fakta gruppen samlat på sig. Dessutom ska de förbereda ett föredrag om sitt land och hur en tonårings liv där skiljer sig från ett i Sverige.

Meningen är att eleverna ska träna på att skapa strategier för att tillsammans lösa ett problem: de har fått ett antal frågor som ska besvaras och förutsättningarna för redovisningen. Hur eleverna väljer att samla och sammanställa fakta, hur den skönlitterära berättelsen ska se ut och på vilket sätt redovisningen ska ske är upp till gruppmedlemmarna att bestämma.

Lärare i de olika ämnena finns tillgängliga för eleverna, men några lektioner i traditionell mening kommer inte att finnas. Istället blir det föreläsningar, workshops, praktiska övningar och gästande experter av olika slag – och självklart finns lärare till hands för att svara på frågor när det behövs. Eleverna har alltså i allra högsta grad möjlighet att påverka både arbetets utformning och sin egen ambitionsnivå.

Frihet under ansvar med styrning mot Skolverkets mål och betygskriterier – så arbetar år 8 med entreprenöriellt lärande!

Nedanför ser ni Konstantia Karagiannaki från FN-föreningen i Varberg leda en workshop där eleverna får fundera över hur olika personer med samma information ändå kan ha olika syn på vad som hänt.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)