Nov 152012
 

Under torsdagen var det stor förväntan bland elever och personal då vi skulle testa två lärcirklar, SOS och The big five. Grupperna 6A och 7C fick testa konceptet ”På riktigt”. Linda Höidal från Lin Education och Fredrik Sävsten från Nindev var på Smedingeskolan för att se hur eleverna upplevde systemet de fick arbeta i utifrån ett pedagogiskt och tekniskt synsätt. De fick testa de färdiga lärcirklarna SOS och The big five. Genom inspirationsfilmer och noder fick eleverna navigera sig fram till olika uppgifter som skulle lösas. Det kunde t.ex. vara ett youtubeklipp de såg och utifrån detta skulle de besvara olika frågor. Till sin hjälp fick de läsa och orientera sig i länkar som var kopplade till ämnet. Eleverna kunde ta olika vägar för att lösa en uppgift. Eleverna besvarade uppgifterna och pedagogen kunde direkt se deras lösningar. Eleverna blev inspirerade av både filmer och youtubeklipp och vill arbeta mer på detta sätt framöver.

 Posted by at 21:30

  2 Responses to “”På riktigt” med elever”

  1. Spännande!!

  2. Oj! blev fel! Förlåt. Ser spännande ut! 😉

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)