Sep 122013
 

Elever i år 8 på Smedingeskolan har under den första dagen inför hösterminens start gjort egna filmer. Genom att enbart bli tilldelad en titel, skulle de göra en film som kunde passa till den. Senare under dagen när alla var klara visades filmerna upp inför eleverna i år 8.   Film och text av Marcus … Läs mer!

Sep 102013
 

Tre tjejer från 8c, Sara Rahmn, Silje Kaltenborn och Jennifer Krantz kom till 7B för att visa sitt arbete kring katastrofer som de arbetade med när de själva gick i sjuan. De pratade om studieteknik och olika appar de använt, liksom vikten av den analytiska delen, och  hur viktigt det därför är är att läsa … Läs mer!