Okt 132013
 

Dagen har tillbringats på Ängskolan i Skene. Vi, Katrin, Henrik, Anders N samt undertecknad, har idag varit på studiebesök. Syftet med dagen var att få ta del av Ängskolans arbete med elevdemokrati. Vi ligger i startgropen för att utveckla vårt elevråd samt rättighetsråd. Allt enligt det arbete som vi arbetar med Unicef och rättighetsbaserad skola.

Ängskolan arbetar mycket med att få eleverna delaktiga i elevrådet, elevstyrelsen och Elevparlamentet. Vi fick prata och ställa frågor till rektor Lennart, samordnare Nicke och Daniel samt elevstyrelsen. Det var sex drivna engagerade elever. Kul med engagerade ungdomar.

Dagen har givit oss många bra uppslag, som vi ska dela med våra elever och arbeta fram vår modell. Dessutom hoppas vi på ett samarbete, skolorna emellan.

Sharing is caring!

Malin Jeppsson

 

AS1

AS2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)