Apr 212016
 

Under måndagen utsattes ett av Sveriges kärnkraftsverk för ett terrorhot. Ett okänt antal personer bröts sig in på området. Regeringen är underrättad. Just nu håller justitieutskott på att arbeta fram ett eventuellt lagförslag huruvida intrånget ska straffregleras. Ja, nu kunde detta vara verklighet och det var det nästan. I måndags var klass 7A i Stockholm, … Läs mer!

Apr 152016
 

Två grupper i årskurs 6 har blivit tillfrågade att vara referensklass åt Louise Westers kommande bok Den Ritande Mammans Tonårslexikon 2.0. Tillsammans med mig, Veronica, och Louise har eleverna arbetat med ungdomsspråk genom att översätta äldre texter till sitt egna språk, med förkortningar, ordval och även en del svordomar. Helt enkelt försöka avbilda ungdomsspråket. Utöver … Läs mer!