Om Smedingeskolan

 

Smedingeskolan från 1976 ligger i lugn miljö nära naturen. Här finns 340 elever i år 6-9.
Från och med läsåret 2011/2012 är skolan uppdelad i fyra arbetsenheter bestående av mentorsgrupperna i respektive årskurs. I den ”Nya Smedingeskolan” är mentorsgruppen basen för att coacha eleverna så att de kan nå sina mål.
Smedingeskolan vill vara en skola som ger våra elever ett lärande som är stimulerande och meningsfullt för deras nutid och framtid. Vårt lärande vilar på tre grundpelare; den nya läroplanen Lgr 11, EU:s 8 nyckelkompetenser och våra inriktningar.
Varje år har vi återkommande aktiviteter. Exempel på dessa är:

  • öppethuskväll för blivande år 6
  • temadagar, till exempel miljö, hälsa och barnkonventionen
  • idrottstävlingar under hela året
  • friluftsdagar med olika aktiviteter
  • teater och skolbio
  • besöksdag för blivande år 6
  • avslutningslunch för år 9 samt bal på avslutningskvällen

Rektor Catarina Molin

Telefon: 0300-83 53 06
E-post: catarina.molin@kungsbacka.se

Rektor Katinka Wertsén

Telefon: 0300-83 48 02
E-post: katinka.wertsen@kungsbacka.se

Smedingeskolans adress

Smedingeskolan
Klövervägen
439 71 Fjärås

Expeditionen är sporadiskt öppen pga. sjukskrivning