Jan 262011
 

Under höst- och vårterminen arbetar klass 6A1 på Smedingeskolan tillsammans med Neta Norrmo, journalist och regissör på UR, med film. IT-pedagogen Mats Larsnäs och SO-läraren Malin Jeppsson är också delaktiga i projektet. Ur ett barnkonventions och antirasismperspektiv ska de de med hjälp av sina mobiltelefoner filma. Eleverna har skrivit manus, dialoger och håller nu som … Läs mer!