Nov 212013
 

Under två veckor har alla elever arbetat med temaarbeten. Alla årskurser har arbetat med olika teman, men gemensamt har alla arbetat med barnkonventionen samt att pärlat.   Föreningen Ung cancer riktar sig till ungdomar och unga vuxna mellan 16-30 år. Ett sätt att driva runt sin verksamhet är bland annat att sälja Fuck cancer-armband för … Läs mer!

Okt 132013
 

Dagen har tillbringats på Ängskolan i Skene. Vi, Katrin, Henrik, Anders N samt undertecknad, har idag varit på studiebesök. Syftet med dagen var att få ta del av Ängskolans arbete med elevdemokrati. Vi ligger i startgropen för att utveckla vårt elevråd samt rättighetsråd. Allt enligt det arbete som vi arbetar med Unicef och rättighetsbaserad skola. … Läs mer!

Maj 092013
 

I årskurs 7 arbetade vi med hållbar marknad med Storyline som förhållningssätt. Avslutningen blev en hållbar marknad i B-hallen där eleverna sålde hemgjort och närproducerat. liksom ekologiska bakverk till besökarna som kom både i form av gamla elever, föräldrar och personal på skolan. Vi sålde slut och 7C valde att skänka en del av vinsten … Läs mer!

Maj 092013
 

Camilla Tjärnberg och fyra anställda ungdomar, Elin Gustavsson, Andreas Johansson, Kalle Scherman, Evelina Tjärnberg, fick i uppdrag av Liz Hellström vid Teknikförvaltningen att samverka med skolor och deras ungdomar för ett förebyggande arbete för ett säkrare i Kungsbacka kommun. Elin Gustavsson, tidigare elev på Smedingeskolan tog kontakt och bad om att få samverka med eleverna … Läs mer!

Sep 222010
 

Stor koncentration! Elever experimenterar och skapar egen ny musik i ett nätbaserat ljudredigeringsprogram. De använder sig av musikklipp från olika genrer, spelar in sin röst eller instrument, redigerar och lägger på ljudeffekter. Datorn blir ett redskap i det egna musikaliska skapandet. ”Åoh! Det passar ju till början på en hard style låt!” utbrast en elev. … Läs mer!

Sep 212010
 

Ett av världen mest kända och högst värderade varumärke är IKEAs. Vilka associationer, tankar och känslor ger ordet ”IKEA”? Ett varumärke är inte bara ett namn/ord. Man brukar säga att ett varumärke är vår totala uppfattning om ”namnet”. Vilken är då föräldrars, elevers och andra medborgares totala uppfattning om Smedingeskolans varumärke? Vilka associationer, tankar och … Läs mer!

Apr 272010
 

– Alla inser att skolan är i en omstöpningsfas. Våra elever kan inte leva i en vardag utanför skolan och en annan i skolan. Vi tror att våra elever kan lära sig mer och få bättre betyg, och att vi ska kunna göra undervisningen mer intressant för dem. De elever som går i kommunens skolor … Läs mer!

Apr 262010
 

De flesta har väl hört talas om Facebook, Twitter, YouTube, MSN, bloggar och så vidare. Dessa kallas ”sociala medier”. Wikipedia definierar så här: ”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, bloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer. Termen används ofta som slagord för sådana tjänster. … Läs mer!